Spółka CDM realizuje z sukcesem strategię przyspieszonego rozwoju poprzez innowacje. Wdrożenia kolejnych innowacji technologicznych i produktowych pozwoliły na znaczne poszerzenie oferty handlowej oraz na dozbrojenie firmy w najnowocześniejszą technikę produkcyjną, w procesach druku fleksograficznego, laminacji, obróbki laserowej i zgrzewu opakowań. W ślad za wzrostem potencjału produkcyjnego, firma zadbała o ograniczenie emisji LZO do minimum, uruchamiając wysoko wydajną instalację dopalającą (RTO).

W ostatnich latach CDM brał udział w kilku projektach badawczych związanych z rozwojem giętkich opakowań funkcjonalnych. W tym obszarze łączą się doświadczenie i wiedza akademickich, partnerskich ośrodków badawczo-rozwojowych oraz koncepcje projektowe i prace zakładowego zespołu B+R, który dysponuje dobrze wyposażonym laboratorium.

CDM przygotowuje się do wdrożeń innowacyjnych opakowań z funkcjami aktywnymi i inteligentnymi, których zadaniem jest wydłużyć trwałość produktu i zapewnić jego bezpieczeństwo. Nasi technologowie z przyjemnością przedstawią Państwu dodatkowe informacje.